Kulturklub

Grib Kreativiteten

Kulturministeriet har igangsat et modelforsøg, som har til formål at understøtte, at flere børn og unge får adgang og lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter. 1. pulje af modelforsøget blev igangsat i 2021 og blev i 2022 udvidet med en 2. pulje.

Odder, Silkeborg, Hedensted og Skanderborg Kommuners musik- og kulturskoler er gået sammen om at skabe kulturklubber, som i samarbejde med børn og unge vil skabe og definere nye rammer for deltagelse i kunstneriske og kreative aktiviteter. 

1. pulje fik et tilskud på 1.050.000 kroner og var særligt henvendt til de 13-18-årige. I Odder foregik Kulturklubberne på Skaterbanen mellem Spektrum og Parkvejens Skole.

2. pulje har modtaget et tilskud på 2.450.000 kroner og her vil musik- og kulturskolerne videreudvikle kulturklubkonceptet til at være målrettet børn og unge i alderen 7-20 år.

Musik- og kulturskolerne samarbejder i kommunerne med ungdomsskolerne og forskellige folkeskoler i kommunerne. Her vil kulturklubkonceptet fortsætte som tilbud til de 13-20-årige, men samtidig også opstå i SFO- og klubkontekst på folkeskolerne. Den inspiration, erfaring og viden, der tilegnes via modelforsøget, skal bidrage til at kvalificere og udvikle undervisningspraksis og -formater i ungdomsskolerne, folkeskoler og musik- og kulturskoler.

Læs mere om selve modelforsøget på kulturministeriets hjemmeside her

 

Deltagende folkeskoler i Odder Kommune i efteråret 2022:

Saksild Skole

Hou Skole

Gylling Skole

Hundslund Skole

Skovbakkeskolen

Vestermarksskolen

Parkvejens Skole (kulturklub for 13-20-årige)

 

............................................................

For yderligere information omkring Grib Kreativiteten i Odder kontakt:

Kamille Smith Jørgensen: kamille.jorgensen@odder.dk 

Klaus Knudsen: klaus.knudsen@odder.dk