Kreative Klasser

I august 2021 lancerede Kreativ Skole i Odder et helt nyt tiltag - Kreative klasser.

Kreative klasser går i alt sin enkelthed ud på at en skoleklasse i indskolingen får en ugentligt lektion i et kreativt fag et helt skoleår.

De kreative klasser er et tæt samarbejde mellem klassens primære lærer og en underviser fra Kreativ Skole. Dette stærke samarbejde skal sikre, at den enkelte klasses behov, styrker og udfordringer bliver bedst mødt samt at der er fokus på undervisernes kompetence udvikling.

I 2021 har der været fokus på musik, og der har været oprettet 3 klasser på 3 forskellige skoler i kommunen. I 2022 vil der blive oprettet hele 7 kreative klasser i hhv. musik og drama. Her vil der blive undervist i hhv. guitar, saxofon, klarinet, slagtøj, trompet og drama.

Hvad er formålet med Kreative klasser

  • Personlig mestring: Vi ønsker at give det enkelte barn en oplevelse af mestring – derfor arbejder vi med en periode på et år.
  • Kreative fællesskaber: Vi ønsker at give børnene mulighed for at deltage i og arbejde sammen i kreative fællesskaber.
  • Dannelse: Vi tror på, at den dannelse der ligger i arbejdet med f.eks. et instrument og mødet med kunsten og fagprofessionelle, vil være med til at forme hele mennesker, som er klar til at begive sig ud i livet.
  • Vidensdeling mellem faggrupper: Samarbejdet mellem folkeskolelærer og undervisere fra Kreativ Skole skulle gerne blive til en oplevelse af at 1+1 giver 11. Vi vil arbejde strategisk og målrettet på at opnå denne læring
  • Tilgængelighed: Vi ønsker at give så mange børn som muligt i Odder kommune en mulighed for at møde kulturtilbud og kreativ fagundervisning – også de børn hvor ressourcerne til musik, kunst og kultur ikke er tilstede.
  • Miljø: Vi vil arbejde for at opbygge, understøtte og styrke kulturmiljøer lokalt på den enkelte skole og dermed bidrage til dette i det lokale samfund.

De kreative klasser vil blive evalueret både kvantitativt og kvalitativt blandt elever, forældre, undervisere og institutioner, så de erfaringer, vi får, bidrager til en fortsat udvikling og forbedring af tiltaget og samarbejdet.