Kreativ klasse violin

Kreative Klasser i Odder Kommune

I august 2021 lancerede Kreativ Skole i Odder et nyt tiltag - Kreative Klasser.

Kreative klasser går i alt sin enkelthed ud på at en skoleklasse i indskolingen får en ugentligt lektion i et kreativt fag et helt skoleår.

Kreative Klasser er et tæt samarbejde mellem klassens primære lærer og en underviser fra Kreativ Skole. Dette stærke samarbejde skal sikre at den enkelte klasses behov, styrker og udfordringer bliver bedst mødt samt fokus på undervisernes kompetenceudvikling.

Kreative Klasser er en prøvehandling, som indtil videre har fået bevilling til at fortsætte i tre skoleår. Fokus har indtil nu været på musik, men på sigt ønsker Kreativ Skole at brede paletten ud og favne andre kreative fag såsom drama, dans, billedkunst, animation osv.

 

Formålet med Kreative Klasser:

  • Personlig mestring: Vi ønsker at give det enkelte barn en oplevelse af mestring – derfor arbejder vi med en periode på et år.
  • Kreative fællesskaber: Vi ønsker at give børnene mulighed for at deltage i og arbejde sammen i kreative fællesskaber.
  • Dannelse: Vi tror på, at den dannelse der ligger i arbejdet med f.eks. et instrument og mødet med kunsten og fagprofessionelle, vil være med til at forme hele mennesker, som er klar til at begive sig ud i livet.
  • Videndeling mellem faggrupper: Samarbejdet mellem folkeskolelærer og undervisere fra den Kreative skole skulle gerne blive til en oplevelse af at 1+1 giver 11. Vi vil arbejde strategisk og målrettet på at opnå denne læring
  • Tilgængelighed: Vi ønsker at give så mange børn som muligt i Odder kommune en mulighed for at møde kulturtilbud og kreativ fagundervisning – også de børn hvor ressourcerne til  musik, kunst og kultur ikke er tilstede.
  • Miljø: Vi vil arbejde for at opbygge, understøtte og styrke kulturmiljøer lokalt på den enkelte skole og dermed bidrage til dette i det lokale samfund.

 

Evaluering

Kreative Klasser er i foråret 2023 blevet evalueret både kvantitativt og kvalitativt blandt elever, forældre, undervisere og institutioner, og disse erfaringer bidrager til en fortsat udvikling og forbedring af tiltaget og samarbejdet. Tiltaget er en prøvehandling finansieret af Kreativ Skole. Efter prøveperioden, som slutter efter endt skoleår 23/24, vil der blive taget stilling til tiltagets videre forløb og struktur.

Download midtvejsevalueringen her

Udover den skriftlige evaluering er der også blevet produceret en film, hvor elever fra Kreativ Klasse fortæller om den følelse af mestring og fællesskab, som det giver at være en del af dette tiltag: