Underviser og elever spiller violin

Violiner og tværfløjter på Rathlouskolen

Odder Musikskole er en del af projektet "De sjældne instrumenter og orkesterliv", som bliver støttet med 548.000 kroner af Region Midt. Musikskolen deltager i projektet sammen med seks andre kommuner fra hele regionen. 

Projektet er et ønske om at genopdage glæden ved instrumenter, som vi sjældent ser i børn og unges dagligdag på folkeskoler og musik- og kulturskoler. 

Og nu får cirka 30 elever fra Rathlouskolen mulighed for at stifte bekendtskab med både violin og tværfløjte sammen med deres klassekammerater i skoletiden. Det er Musikskolens to undervisere Carina Blois (tværfløjte) og Maiken Wang Larsen (violin), som skal undervise de lokale skolelever. 

Mere sammenspil 
På Odder Musikskole er vores musikundervisningshold fyldt godt op og der er mange musikskoleelever, som spiller klaver, guitar, trommer og går til sang. Det er de mest eksponerede instrumenter i elevernes dagligdag og virkelighed. 
Men når vi ser os omkring på folke- og privatskoler er det mest udbredte instrument blandt eleverne en iPhone. Vi savner en mangfoldighed i børn og unges valg af instrument, valg der giver mulighed for personlig fordybelse og en anden form for samspil med andre end den, som for eksempel Facebook kan tilbyde. 

Vi har som formål at fremme kendskab til instrumenterne, udvikle talenter hos børn og unge samt styrke sammenspillet mellem instrumenterne i regionens orkestre. Både på grund af den personlige glæde, som eleverne kan opnå ved at spille på instrumenterne, men også på grund af det sammenspil i orkestre, som de sjældne instrumenter er en vigtig del af. 

Vi er af den overbevisning, at børn og unge oplever lærende og givende samspil ved at spille sammen og igennem sammenspil med andre opnår forståelse af sig selv som værende en del af en større helhed, der går ud over den enkelte selv. 

Koncentrerede musikskoleelever spiller violin og tværfløjte

Musikspirer
Kvaliteterne ved at deltage i orkestersammenspil er mange; det er her ens egen faglige kunnen står sin prøve, og i kraft af sammenspillets natur opøves børn og unge i et komplekst samarbejde, der kræver målrettethed, selvdisciplin og forståelse af egen rolle i sammenhæng med andre.

Projektet har en foreløbig varighed på et år, og forløber det efter hensigten, vil vi søge om forlængelse et år mere og inddrage flere kommuner! 

Odder Musikskole glæder sig over at være en del af dette spændende projekt! Og forhåbentlig er vi med til at starte en spirende musiker i flere af vores lokale børn!