Eleverne fra Tunø

Tunø-elever spillede på Odder Musikskole

I projektet “Musik til Randen” underviser Annette Folsach elever fra Tunø Skole online.

Og i den forbindelse var alle eleverne på besøg på Odder Musikskole og de kunne hurtigt finde musik alle vegne!

Eleverne er fra 0.-7. klasse og spillede og sang på Musikskolen inden turen igen gik hjemad med Tunøfærgen. Bagefter fortsætter musikken og undervisningen online på øen og det bliver spændende, hvor meget de når at lærer, inden forløbet er færdigt. De er i hvert fald dygtige og ihærdige.