Om Musikskolen

Undervisningen foregår hovedsageligt på Odder Musikskole - på Musikgangen - som ligger på 1. sal i Spektrum Odder. 
Det kan dog i enkelte tilfælde være nødvendigt at flytte undervisningen til en anden skole.

Principielt tilbydes undervisning i samtlige instrumenter. Hvis der ikke kan tilbydes instrumentalundervisning på de mere “sjældne” instrumenter, søges samarbejde med andre musikskoler i regionen.

For at give musikskoleeleverne større mulighed for musikalsk samvær i forskellige orkestre, ensembler og sammenspilsgrupper, forbeholder Musikskolen sig ret til at give orkesterinstrumenter førsteprioritet ved tildeling af undervisningstid.
Samværet øger musikglæden - motiverer og supplerer instrumentalundervisningen.
En forudsætning for at gå til sammenspil er dog, at man har modtaget soloundervisning i mindst et år. Der kan dog dispenseres herfra efter aftale med den enkelte underviser.