Instrumenter

FAQ

OM UNDERVISNINGEN
Undervisningen foregår primært på Odder Musikskole, som ligger på Musikgangen på 1. sal i Spektrum Odder. 
Undervisning i enkelte fag tilbydes også på nogle af kommunens andre skoler.

Principielt tilbydes undervisning i samtlige instrumenter. Hvis der ikke kan tilbydes instrumentalundervisning på de mere “sjældne” instrumenter, søges samarbejde med andre musikskoler i regionen.

For at give musikskoleeleverne større mulighed for musikalsk samvær i forskellige orkestre, ensembler og sammenspilsgrupper, forbeholder vi os ret til at give orkesterinstrumenter førsteprioritet ved tildeling af undervisningstid.
Samværet øger musikglæden - motiverer og supplerer instrumentalundervisningen.
En forudsætning for at gå til sammenspil er dog, at man har modtaget soloundervisning i mindst et år. Der kan dispenseres herfra efter aftale med den enkelte underviser.

SÆSONEN
Musikskolens sæson starter i 2022 den 15. august og slutter den 9. juni 2023. Vores børnehold undervises i 32 uger og slutter dermed før andre fag.

Musikskolen følger folkeskolens ferieplan. Lektioner, som forsømmes af eleven samt undervisningsgange, der falder på skolefridage, erstattes ikke.

SØSKENDERABAT
Musikskolen tilbyder søskenderabat, hvis to eller flere søskende meldes på samme hold på hhv. Muslingerne, Spirrevipperne, Tumlingerne eller Sang, dans og spil. Her vil der gives 50% rabat fra barn nr. 2.

BETALING
Betaling opkræves op til 4 gange årligt og sker via e-boks. Ved første opkrævning pålægges 100 kroner i afgift til Copy-Dan, Dansk Musikskolesammenslutning, administration og kopiering. Manglende betaling medfører udelukkelse fra undervisningen og kan forhindre optagelse i musikskolen.

Raterne falder til betaling som følger:
Rate 1: til betaling 1. oktober.
Rate 2: til betaling 1. januar.
Rate 3: til betaling 1. marts.
Rate 4: til betaling 1. maj

TILMELDING OG UDMELDING
Både nye og nuværende elever tilmelder sig Odder Musikskole via hjemmesiden her.
Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet, og eleverne vil i løbet af sommeren få besked om undervisningstid og -sted.
Opkrævningen for musikundervisningen kommer automatisk via e-Boks. 

Hvis en elev ønsker at udmelde sig, skal det ske skriftligt fra forælder/værge til musikskolen@odder.dk.
Bindingsperioden er løbende måned og de to efterfølgende måneder ved udmeldelse.

HOLDUNDERVISNING
Skulle en elev stå alene tilbage på et hold, tilbydes fortsat holdundervisning i 1 måned pr. dd. I denne måned vil Musikskolen forsøge at fylde holdet op. Er det ikke muligt, vil den tilbageværende elev blive tilbudt soloundervisning til gældende takst.

LEJE AF INSTRUMENTER
Det er en forudsætning, at eleven er i besiddelse af eget instrument eller har regelmæssig adgang til et. Musikskolen har en lille instrumentbank, hvor der er mulighed for at leje et stryger- eller blæserinstrument. Udlejningen er fortrinsvis for 1. års elever. Henvendelse angående leje af instrument sker til Musikskolen. Lejeprisen er 750 kroner pr. sæson - den kan dog være højere, hvis instrumentet skal lejes fra en anden musikskole. Musikskolens lærere rådgiver gerne ved køb af instrumenter.

LÆRERAFBUD
Musikskolen forbeholder sig ret til at aflyse 2 lektioner uden kompensation pr. sæson, såfremt aflysningen sker pga. sygdom hos læreren. Hvis undervisningen bortfalder mere end 2 gange i løbet af en sæson grundet lærerens sygdom, refunderes betalingen for denne del ved sæsonens afslutning.
Hvis en musiklærer aflyser undervisningen af anden årsag end sygdom, erstattes undervisningen på et senere tidspunkt eller overtages af en vikar.
Beløb under kr. 200 refunderes ikke.

ELEVAFBUD
Elever, der er forhindret i at komme til undervisning, bedes sende afbud til læreren eller Musikskolens kontor. Undervisning, der aflyses af eleven selv, erstattes ikke.
Benyt Musikskolens e-mail: musikskolen@odder.dk eller find din lærers kontaktoplysninger her.

PRIVATLIVSPOLITIK
Personoplysninger, der indsamles direkte fra dig gives frivilligt. Personoplysningerne bruges udelukkende til behandling af tilmelding til musikskolen samt kommunikation vedrørende deltagelse i, og eventuel opkrævning, af efterfølgende aktiviteter. Personoplysningerne om den registrerede opbevares så længe der er behov herfor for at kunne varetage de ovenfor angivne formål. Du kan læse mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.dk.

SOCIALE MEDIER
Vi fortæller løbende om vores hverdag i Odder Musikskole og deler musikken, undervisningen, arrangementerne og fællesskabet her på hjemmesiden og på vores YoutubeInstagram og Facebookside.
Vi tillader os derfor at bruge billeder og videoklip fra Musikskolen og vores forskellige events. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger billeder med dit barn, bedes du give os besked.