Om Odder og Samsø Musikskole

Generelt

 • Der er undervisning én gang om ugen. Musikskolen følger folkeskolens ferieplan. Lektioner, der falder på skolefridage, erstattes ikke.
 • Vores instrumental- og sammenspilsundervisning løber over 36 uger. Vores børnehold undervises i 32 uger og slutter dermed før andre fag. 
 • Undervisningen foregår primært på Odder Musikskole, som ligger på Musikgangen på 1. sal i Spektrum Odder. Undervisning i enkelte fag tilbydes også på nogle af kommunens andre skoler. På Samsø foregår undervisningen på Samsø Skole i Tranebjerg
 • Principielt tilbydes undervisning i samtlige instrumenter. Hvis der ikke kan tilbydes instrumentalundervisning på de mere “sjældne” instrumenter, søges samarbejde med andre musikskoler i regionen.

Priser

Du finder information omkring priser HER

Betaling

 • Betaling opkræves op til 4 gange årligt og sker via e-boks. Ved første opkrævning pålægges 100 kroner i afgift til Copy-Dan, Dansk Musikskolesammenslutning, administration og kopiering. Manglende betaling medfører udelukkelse fra undervisningen og kan forhindre optagelse i musikskolen.
 • Raterne falder til betaling som følger:
  Rate 1: til betaling 1. oktober.
  Rate 2: til betaling 1. januar.
  Rate 3: til betaling 1. marts.
  Rate 4: til betaling 1. maj

Til- og udmelding

 • Både nye og nuværende elever tilmelder sig Odder Musikskole via hjemmesiden her.
 • Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet, og eleverne vil i løbet af sommeren få besked om undervisningstid og -sted.
 • Opkrævningen for musikundervisningen kommer automatisk via e-Boks. 
 • Hvis en elev ønsker at udmelde sig, skal det ske skriftligt fra forælder/værge til musikskolen@odder.dk. Bindingsperioden er løbende måned og de to efterfølgende måneder ved udmeldelse.

Lærer- og elevafbud

LÆRERAFBUD

 • Musikskolen forbeholder sig ret til at aflyse 2 lektioner uden kompensation pr. sæson, såfremt aflysningen sker pga. sygdom hos læreren. Hvis undervisningen bortfalder mere end 2 gange i løbet af en sæson grundet lærerens sygdom, refunderes betalingen for denne del ved sæsonens afslutning.
 • Hvis en musiklærer aflyser undervisningen af anden årsag end sygdom, erstattes undervisningen på et senere tidspunkt eller overtages af en vikar.

ELEVAFBUD

 • Elever, der er forhindret i at komme til undervisning, bedes sende afbud til læreren eller Musikskolens kontor. Benyt Musikskolens e-mail: musikskolen@odder.dk eller find din lærers kontaktoplysninger her.
 • Undervisning, der aflyses af eleven selv, erstattes ikke. 

Holdundervisning og sammenspil

 • For at give musikskoleeleverne større mulighed for musikalsk samvær i forskellige orkestre, ensembler og sammenspilsgrupper, forbeholder vi os ret til at give orkesterinstrumenter førsteprioritet ved tildeling af undervisningstid.
 • En forudsætning for at gå til sammenspil er dog, at man har modtaget soloundervisning i mindst et år. Der kan dispenseres herfra efter aftale med den enkelte underviser.
 • Skulle en elev stå alene tilbage på et instrumentalhold, tilbydes fortsat holdundervisning i 1 måned pr. dd. I denne måned vil Musikskolen forsøge at fylde holdet op. Er det ikke muligt, vil den tilbageværende elev blive tilbudt soloundervisning til gældende takst.

Søskenderabat

 • Musikskolen tilbyder søskenderabat, hvis to eller flere søskende meldes på samme hold på hhv. Muslingerne, Spirrevipperne, Tumlingerne eller Sang, dans og spil. Her vil der gives 50% rabat fra barn nr. 2.

Leje af instrumenter

 • Det er en forudsætning, at eleven er i besiddelse af eget instrument eller har regelmæssig adgang til et.
 • Musikskolen har en lille instrumentbank, hvor der er mulighed for at leje et stryger- eller blæserinstrument. Udlejningen er fortrinsvis for 1. års elever.
 • Henvendelse angående leje af instrument sker til Musikskolen. Lejeprisen er 750 kroner pr. sæson - den kan dog være højere, hvis instrumentet skal lejes fra en anden musikskole. Musikskolens lærere rådgiver gerne ved køb af instrumenter.

 

Privatlivspolitik og sociale medier

SOCIALE MEDIER
Vi fortæller løbende om vores hverdag i Odder og Samsø Musikskole og deler musikken, undervisningen, arrangementerne og fællesskabet her på hjemmesiden og på vores YoutubeInstagram og Facebookside. Samsø Musikskole har desuden en separat Facebookside.
Vi tillader os derfor at bruge billeder og videoklip fra Musikskolen og vores forskellige events. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger billeder med dit barn, bedes du give os besked.

PRIVATLIVSPOLITIK
Personoplysninger, der indsamles direkte fra dig gives frivilligt. Personoplysningerne bruges udelukkende til behandling af tilmelding til musikskolen samt kommunikation vedrørende deltagelse i, og eventuel opkrævning, af efterfølgende aktiviteter. Personoplysningerne om den registrerede opbevares så længe der er behov herfor for at kunne varetage de ovenfor angivne formål. Du kan læse mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.dk.

 

MGK undervisning

Aarhus Musikskole er i december 2010 blevet udpeget til at være leder af et af landets 7 MGK-centre. I samarbejde med de øvrige musikskoler i Østjylland skal MGK-Østjylland søge at opfange og udvikle musiktalenter. Med den nyindførte MGK-struktur i MGK-Østjylland er Århus MGK-center, men de studerende vil i mange tilfælde kunne modtage deres instrumentundervisning i hjembyen – eller i én af de andre byer i området, hvis det ønskes.

Målet er, at man maximalt skal tage til Århus en enkelt gang om ugen for at deltage i fællestimer og sammenspil. Hvad er MGK? MGK har to sideordnede formål: at forberede vores elever til optagelse på en videregående uddannelse indenfor musik at uddanne musikere, der kan stimulere det lokale musikliv.

Vi tilbyder tre linier på på MGK på MGK Østjylland: Rytmisk Klassisk Lydskaberlinjen Det er MGK-centrets opgave at sikre eleverne et så bredt og solidt musikalsk fundament som muligt, så de kan foretage et kvalificeret valg for deres efterfølgende musikalske løbebane. Hvem kan søge optagelse? Er du mellem 14 og 25 år kan du søge om optagelse på MGK ved Aarhus Musikskole. I særlige tilfælde kan der dog dispenseres fra aldersgrænserne. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Århus Musikskole. Tjek Århus Musikskoles hjemmeside.

Musikskolens værdigrundlag

I Odder Kommunale Musikskole arbejder vi med fokus på følgende værdier:

Faglighed
Vi er ambitiøse og stræber efter kvalitet og professionalisme på alle områder. Vi tilstræber et kreativt og dynamisk miljø for kommunens børn og unge. Vi vil fortsat skabe et levende mødested i musikkens tegn, hvor nøgleordene er: Glæde - samhørighed og sammenspil - spontanitet – fordybelse - kreativitet - samt styrke evnen til at udfolde sig og improvisere.

Gennem musikken udvikles indlæringsevne, opmærksomhed og sociale færdigheder.

Vi ønsker gennem musikken at favne bredden indenfor de forskellige musikkulturer og musikgenrer. Vores forskellige fagligheder ser vi som en styrke.

Engagement
Vi ønsker fortsat at skabe en attraktiv Musikskole, hvor opgaverne løses med entusiasme.

Vi iværksætter og deltager aktivt i nye tiltag. Vores arbejde skal være inspirerende, og vi skal kunne se og høre resultaterne.

Samarbejde
Gennem tillid, respekt og anerkendelse skaber vi sammen med vores kolleger og samarbejdspartnere et godt arbejdsklima, som er udfordrende og udviklende.

Åbenhed
Vi lægger vægt på dialog og åbenhed. Vi kommunikerer klart og har et højt fælles informationsniveau. Vi deler gerne vores viden og er lydhøre over for andres idéer.

Loyalitet
Vi er loyale, og lægger tingene åbent frem og sørger for at ord bliver fulgt op af handling. Vi kender vores arbejdsgrundlag og vores rolle og arbejder derefter.