Musikskolens værdigrundlag

Faglighed
Vi er ambitiøse og stræber efter kvalitet og professionalisme på alle områder. Vi tilstræber et kreativt og dynamisk miljø for kommunens børn og unge. Vi vil fortsat skabe et levende mødested i musikkens tegn, hvor nøgleordene er: Glæde - samhørighed og sammenspil - spontanitet – fordybelse - kreativitet - samt styrke evnen til at udfolde sig og improvisere.

Gennem musikken udvikles indlæringsevne, opmærksomhed og sociale færdigheder.

Vi ønsker gennem musikken at favne bredden indenfor de forskellige musikkulturer og musikgenrer. Vores forskellige fagligheder ser vi som en styrke.

Engagement
Vi ønsker fortsat at skabe en attraktiv Musikskole, hvor opgaverne løses med entusiasme.

Vi iværksætter og deltager aktivt i nye tiltag. Vores arbejde skal være inspirerende, og vi skal kunne se og høre resultaterne.

Samarbejde
Gennem tillid, respekt og anerkendelse skaber vi sammen med vores kolleger og samarbejdspartnere et godt arbejdsklima, som er udfordrende og udviklende.

Åbenhed
Vi lægger vægt på dialog og åbenhed. Vi kommunikerer klart og har et højt fælles informationsniveau. Vi deler gerne vores viden og er lydhøre over for andres idéer.

Loyalitet
Vi er loyale, og lægger tingene åbent frem og sørger for at ord bliver fulgt op af handling. Vi kender vores arbejdsgrundlag og vores rolle og arbejder derefter.