Teori og hørelære for gymnasieelever

At spille musik er andet end blot at flytte fingrene!

Teori og hørelære er et vigtigt supplement til instrumentalundervisningen. Her får eleverne en mere grundig indføring i musikteorien, end der ellers er tid til i den ordinære instrumentalundervisning. Undervisningen består af en kombination af hørelære og teori, hvor den teoretiske viden bliver støttet op af en udvikling af høresansen i hørelæren. Det vil sige, at det man hører i musikken, bliver begrebsliggjort ved hjælp af teorien. Dermed lærer man at høre, hvad der foregår i de mange lag i musikken.

Det kan derfor stærkt anbefales at melde sig til teori og hørelære.

Underviser Mathias Jæger