Praktiske oplysninger

 • Der er undervisning én gang om ugen. Musikskolen følger som hovedregel folkeskolernes ferieplan. Lektioner, der falder på skolefridage, erstattes ikke.
 • Vores instrumental- og sammenspilsundervisning løber over 36 uger. Vores børnehold undervises i 32 uger og slutter dermed før andre fag. 
 • Undervisningen foregår primært på Odder Musikskole, som ligger på Musikgangen på 1. sal i Spektrum Odder. Undervisning i enkelte fag tilbydes også på nogle af kommunens andre skoler. På Samsø foregår undervisningen på Samsø Skole i Tranebjerg
 • Principielt tilbydes undervisning i samtlige instrumenter. Hvis der ikke kan tilbydes instrumentalundervisning på de mere “sjældne” instrumenter, søges samarbejde med andre musikskoler i regionen.

Sæson 2023/2024 (nævnte dage er inkl.)

Sæsonstart mandag d. 21. august 2023
Efterårsferie (uge 42) lørdag d. 14. oktober til søndag d. 22. oktober 2023
Juleferie tirsdag d. 19. december 2023 til søndag d. 7. januar 2024
Vinterferie (uge 7) lørdag d. 10. februar til søndag d. 18. februar 2024
Påskeferie (uge 13) lørdag d. 23. marts til mandag d. 1. april 2024
Kristi Himmelfartsferie torsdag d. 9. maj til søndag d. 12. maj 2024
Pinseferie lørdag d. 18. maj til mandag d. 20. maj 2024
Grundlovsdag onsdag d. 5. juni 2024
Sidste undervisningsdag fredag d. 14. juni 2024 (obs! tirsdagselever har sidste undervisningsgang tirsdag d. 4. juni!)

 

Sæson 2024/2025 (nævnte dage er inkl.)

Sæsonstart den kommende sæson ligger klar umiddelbart før sommerferien
Efterårsferie (uge 42) den kommende sæson ligger klar umiddelbart før sommerferien
Juleferie den kommende sæson ligger klar umiddelbart før sommerferien
Vinterferie (uge 7) den kommende sæson ligger klar umiddelbart før sommerferien
Påskeferie (uge 13) den kommende sæson ligger klar umiddelbart før sommerferien
Kristi Himmelfartsferie den kommende sæson ligger klar umiddelbart før sommerferien
Pinseferie den kommende sæson ligger klar umiddelbart før sommerferien
Grundlovsdag den kommende sæson ligger klar umiddelbart før sommerferien
Sidste undervisningsdag den kommende sæson ligger klar umiddelbart før sommerferien

 

Instrumentalundervisning

Antal undervisningsgange

Pr. rate

Pr. sæson

Soloundervisning 20 minutter

36

990 kr

3960 kr

Instrumentalhold (2-3 elever) 30 minutter

36

500 kr

2000 kr

Instrumentalhold (4-6 elever) 45 minutter

36

500 kr

2000 kr

Instrumentalhold (7+ elever) 60 minutter

36

500 kr

2000 kr
       

Sammenspilshold*

Antal undervisningsgange Pr. rate Pr. sæson

ACID (band 9. klasse og opefter)*

36

500 kr

2000 kr

An Odder Band*

36

500 kr

2000 kr

Band (6.-10. klasse)*

36

500 kr

2000 kr

Big Fies Big Band*

36

500 kr

2000 kr

Genklang (kor)*

36

500 kr

2000 kr

Kammerholdet*

36

500 kr

2000 kr

Odder Garden*

36

500 kr

2000 kr

Odder New Marimbas (band)*

36

500 kr

2000 kr

Ratatouille (band 4.-6. klasse)*

36

500 kr

2000 kr

Sangskrivning og komposition*

36

500 kr

2000 kr

 

     

For de yngste      

Antal undervisningsgange

Pr. rate Pr. sæson

Muslingerne (0-1 år)

32 450 kr 1800 kr

Tumlingerne (2-3 år)

32 450 kr 1800 kr

Spirrevipperne (4-5 år)                    

32 450 kr 1800 kr

Sang, Dans og Spil (0.-1. klasse)

32 450 kr 1800 kr

Karruselhold (1.-2. klasse)

32 450 kr 1800 kr

Karruselhold (2.-3. klasse)

32 450 kr 1800 kr

 

     

Hold på Samsø

     

Begynderband Samsø*

36 500 kr 2000 kr

Sammenspil fortsætter/øvet Samsø*

36 500 kr 2000 kr

Børnerytmik (3-6 år) Samsø            

32 450 kr 1800 kr

Sang, Dans og Spil (1.-3. klasse) Samsø

32 450 kr 1800 kr

 

     

Leje af instrument (stryger- eller blæser) pr. sæson

    750 kr

 

*Gratis for instrumental- og sangelever i Musikskolen

 • Du kan sagtens melde dig ind i Musikskolen midt i en sæson.
 • Både nye og nuværende elever tilmelder sig Odder og Samsø Musikskole via hjemmesiden her.
 • Når en elev melder sig ind i Musikskolen bliver man i første omgang sat på venteliste. Herefter bliver pladserne fordelt efter først-til-mølle-princippet og efter det enkelte undervisningstilbuds tilgængelighed. Efterfølgende får eleven besked om undervisningstid- og sted.
 • Ved lang ventetid til et undervisningstilbud kan eleven blive tilbudt undervisning på et andet instrument
 • For at give musikskoleeleverne større mulighed for musikalsk samvær i forskellige orkestre, ensembler og sammenspilsgrupper, forbeholder vi os ret til at give orkesterinstrumenter førsteprioritet ved tildeling af undervisningstid.
 • En forudsætning for at gå til sammenspil er dog, at man har modtaget soloundervisning i mindst et år. Der kan dispenseres herfra efter aftale med den enkelte underviser.
 • Skulle en elev stå alene tilbage på et instrumentalhold, tilbydes fortsat holdundervisning i 1 måned pr. dd. I denne måned vil Musikskolen forsøge at fylde holdet op. Er det ikke muligt, vil den tilbageværende elev blive tilbudt soloundervisning til gældende takst.
 • Hvis en elev ønsker at udmelde sig, skal det ske skriftligt fra forælder/værge til musikskolen@odder.dk. 
 • Ved udmeldelse er bindingsperioden løbende måned plus de to efterfølgende måneder.
 • Betaling opkræves op til 4 gange årligt og sker via e-boks. Ved første opkrævning pålægges 100 kroner i afgift til Copy-Dan, Dansk Musikskolesammenslutning, administration og kopiering. Manglende betaling medfører udelukkelse fra undervisningen og kan forhindre optagelse i musikskolen.
 • Raterne falder til betaling som følger:
  Rate 1: til betaling 1. oktober.
  Rate 2: til betaling 1. januar.
  Rate 3: til betaling 1. marts.
  Rate 4: til betaling 1. maj

UNDERVISERAFBUD

 • Musikskolen forbeholder sig ret til at aflyse 2 lektioner uden kompensation pr. sæson, såfremt aflysningen sker pga. sygdom hos underviseren. Hvis undervisningen bortfalder mere end 2 gange i løbet af en sæson grundet underviserens sygdom, refunderes betalingen for denne del ved sæsonens afslutning.
 • Hvis en musikunderviser aflyser undervisningen af anden årsag end sygdom, erstattes undervisningen på et senere tidspunkt eller overtages af en vikar.

ELEVAFBUD

 • Elever, der er forhindret i at komme til undervisning, bedes sende afbud til læreren eller Musikskolens kontor. Benyt Musikskolens e-mail: musikskolen@odder.dk eller find din undervisers kontaktoplysninger her.
 • Undervisning, der aflyses af eleven selv, erstattes ikke. 
 • Musikskolen tilbyder søskenderabat, hvis to eller flere søskende meldes på samme hold på følgende hold:
  • Muslingerne
  • Tumlingerne
  • Spirrevipperne
  • Sang, Dans og Spil
  • Børnerytmik på Samsø
  • Sang, Dans og Spil på Samsø
 • Her vil der gives 50% rabat fra barn nr. 2.
 • Det er en forudsætning, at eleven er i besiddelse af eget instrument eller har regelmæssig adgang til et.
 • Musikskolen har en lille instrumentbank, hvor der er mulighed for at leje et stryger- eller blæserinstrument. Udlejningen er fortrinsvis for 1. års elever.
 • Henvendelse angående leje af instrument sker til Musikskolen. Lejeprisen er 750 kroner pr. sæson - den kan dog være højere, hvis instrumentet skal lejes fra en anden musikskole. Musikskolens undervisere rådgiver gerne ved køb af instrumenter.

SOCIALE MEDIER
Vi fortæller løbende om vores hverdag i Odder og Samsø Musikskole og deler musikken, undervisningen, arrangementerne og fællesskabet her på hjemmesiden og på vores YoutubeInstagram og Facebookside. Samsø Musikskole har desuden en separat Facebookside.
Vi tillader os derfor at bruge billeder og videoklip fra Musikskolen og vores forskellige events. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger billeder med dit barn, bedes du give os besked.

PRIVATLIVSPOLITIK
Personoplysninger, der indsamles direkte fra dig gives frivilligt. Personoplysningerne bruges udelukkende til behandling af tilmelding til musikskolen samt kommunikation vedrørende deltagelse i, og eventuel opkrævning af, efterfølgende aktiviteter. Personoplysningerne om den registrerede opbevares så længe der er behov herfor for at kunne varetage de ovenfor angivne formål. Du kan læse mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.dk.

Fritidspasordningen i Odder Kommune er for børn og unge i alderen 6-25 år (fra 0. klasse), der ikke allerede er aktive i forening, musikskole eller lignende.

Formålet med Fritidspasordningen er, at alle børn og unge har mulighed for at indgå i inkluderende fællesskaber i fritiden. Fritidspasset skal gives, når økonomi er en barriere for barnets manglende deltagelse i fritidsaktiviteter, eller hvor det skønnes, at deltagelse i en fritidsaktivitet vil kunne være afgørende for barnets fysiske, psykiske eller sociale udvikling.

Fritidspasordningen indeholder vejledning til barnet/den unge, en mulighed for økonomisk hjælp til kontingent, udstyr og lejre/stævner samt kompetenceudvikling af foreningerne.

Aarhus Musikskole er leder af et af landets 7 MGK-centre. I samarbejde med de øvrige musikskoler i Østjylland skal MGK-Østjylland søge at opfange og udvikle musiktalenter. Med MGK-Østjyllands MGK-struktur er Århus MGK-center, men de studerende vil i mange tilfælde kunne modtage deres instrumentundervisning i hjembyen – eller i én af de andre byer i området, hvis det ønskes. Målet er, at man maximalt skal tage til Århus en enkelt gang om ugen for at deltage i fællestimer og sammenspil.

Hvad er MGK?
MGK har to sideordnede formål: at forberede sine elever til optagelse på en videregående uddannelse indenfor musik samt at uddanne musikere, der kan stimulere det lokale musikliv. Der tilbydes tre linjer på MGK på MGK Østjylland: Rytmisk, Klassisk og Lydskaberlinjen. Det er MGK-centrets opgave at sikre eleverne et så bredt og solidt musikalsk fundament som muligt, så de kan foretage et kvalificeret valg for deres efterfølgende musikalske løbebane.

Hvem kan søge optagelse?
Er du mellem 14 og 25 år kan du søge om optagelse på MGK ved Aarhus Musikskole. I særlige tilfælde kan der dog dispenseres fra aldersgrænserne. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Århus Musikskole. Tjek Århus Musikskoles hjemmeside.

I Odder Musikskole arbejder vi med fokus på følgende værdier:

FAGLIGHED
Vi er ambitiøse og stræber efter kvalitet og professionalisme på alle områder. Vi tilstræber et kreativt og dynamisk miljø for kommunens børn og unge. Vi vil fortsat skabe et levende mødested i musikkens tegn, hvor nøgleordene er: Glæde - samhørighed og sammenspil - spontanitet – fordybelse - kreativitet - samt styrke evnen til at udfolde sig og improvisere.

Gennem musikken udvikles indlæringsevne, opmærksomhed og sociale færdigheder.

Vi ønsker gennem musikken at favne bredden indenfor de forskellige musikkulturer og musikgenrer. Vores forskellige fagligheder ser vi som en styrke.

ENGAGEMENT
Vi ønsker fortsat at skabe en attraktiv Musikskole, hvor opgaverne løses med entusiasme.

Vi iværksætter og deltager aktivt i nye tiltag. Vores arbejde skal være inspirerende, og vi skal kunne se og høre resultaterne.

SAMARBEJDE
Gennem tillid, respekt og anerkendelse skaber vi sammen med vores kolleger og samarbejdspartnere et godt arbejdsklima, som er udfordrende og udviklende.

ÅBENHED
Vi lægger vægt på dialog og åbenhed. Vi kommunikerer klart og har et højt fælles informationsniveau. Vi deler gerne vores viden og er lydhøre over for andres idéer.

LOYALITET
Vi er loyale, og lægger tingene åbent frem og sørger for at ord bliver fulgt op af handling. Vi kender vores arbejdsgrundlag og vores rolle og arbejder derefter.

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål her på siden, er du altid velkommen til at kontakte Musikskolen på:

Telefon: 87 80 35 99
E-mail: 
musikskolen@odder.dk